Home » Aho Ugeze by JEAN CHRISTIAN IRIMBERE Feat. CHRISTOPHE N

Aho Ugeze by JEAN CHRISTIAN IRIMBERE Feat. CHRISTOPHE N

Uri inzira mugihe ntabona inzira
Uri inyishyu mugihe kingorane
Uri ubuhungiro n’ubwugamo bwanjye
Mu mvura nyinshi uri byose muri byose
Uri byose nkeneye
Mbega Yesu nakugereranya nande
Mbega Yesu nakugereranya nande
Uri byose muri byose
Aho ugeze birahinduka

Ndemerewe uraza ukanduhura
Iyo naniwe uraza ukambera inkingi
Iyo ntabona imbere umbera umucyo
Uri byose muri byose (muri byose)
Uri byose nkeneye
Mbega Yesu nakugereranya nande
Mbega Yesu nakugereranya nande
Uri byose muri byose
Aho ugeze birahinduka
Mbega Yesu nakugereranya nande
Mbega Yesu nakugereranya nande
Uri byose muri byose
Aho ugeze birahinduka

Wahawe izina riruta ayandi
Izina dukirizwamo
Izina ry’ukuri n’ubugingo
Aho ugeze birahinduka
Mbega Yesu nakugereranya nande
Mbega Yesu nakugereranya nande
Uri byose uri byose
Aho ugeze birahinduka
Mbega Yesu nakugereranya nande
Mbega Yesu nakugereranya nande
Uri byose uri byose
Aho ugeze birahinduka
Aho ugeze birahinduka
Aho ugeze birahinduka
Aho ugeze birahinduka